Handelsbetingelser hos MagnuTron ApS

Produktinformation

Hos MagnuTron oplyser vi de væsentlige egenskaber som udgør vores produkter. Hvis man ønsker mere information kan man kontakte os via mail (info@magnutron.dk), eller producentens hjemmeside. Alle vores produkter opdateres løbende for at følge med i markedet, vær derfor opmærksom på produktets specifikationer inden du køber.

Priser

På samme måde som vores produkter opdateres, bliver vores priser også ændret og tilpasset markedet. Vær derfor opmærksom inden du bestiller, hvis prisen ikke stemmer overens. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris hos MagnuTron er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra MagnuTron udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til MagnuTron om at købe varen på de oplyste vilkår. 
En bindende aftale mellem køber og MagnuTron er først indgået, når MagnuTron ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

I perioden Q4-2020 oplevede man en trængsel på markedet i form af visse grafikkort og CPUer, som stadig påvirker markedet i dag, hvilket har resulteret i mangel på varer. Vi er derfor nødsaget til at begrænse salget af disse produkter til 1 pr. husstand medmindre produkterne indgår i et samlet build bestilt fra vores side. Da vores system ikke understøtter en automatisk begrænsning, forbeholder vi os derfor retten til at annullere ordre manuelt, såfremt der er bestilt mere end 1 af disse typer produkter pr. husstand.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra MagnuTron. MagnuTron ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er er lagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Levering

Leveringsomkostninger varierer fra sag til sag, og prissættes i forbindelse med aftale af køb. Leveringstiden afhænger tiden det tager at modtage byggematerialer, plus et par dage til bygning/test af PC. Vi er derfor ikke ansvarlige for leveringstider som er længere end hvad sælger af komponent nævner på deres salgsside. Som udgangspunkt er leveringen 6-7 hverdage, men oftest ender vi med at levere inde for 2-3.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation og computer garanti

MagnuTron tilbyder en service som ikke indebærer reklamationsret, med mindre det er en fejl som MagnuTron er skyld i. Fejl på komponenter er derfor ikke dækket af MagnuTron, og skal gennemgå almindelig reklamationsret per komponent, som hvis man købte en komponent et hvilket som helst andet sted. 

Til dette henviser vi til Forbrug.dk, hvor der forklares om indkøb af byggematerialer: https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/bolig/haandvaerkere/indkoeb-af-byggematerialer/ 

Køber man en færdig computer fra MagnuTron, hvor køber blevet gjort opmærksom på at komponenterne kommer fra en en anden virksomhed der tilbyder produktet, skal reklamationsret opsøges igennem den virksomhed hvor varen er købt. 

MagnuTrons garanti som kan tilkøbes i forbindelse med køb af byggeydelse, dækker at vi diagnosticerer og udbedrer evt. fejl som fx defekte komponenter. 

Hvis man ønsker diagnosticering eller reperation af sin computer/komponenter, kan dette tilbydes igennem MagnuTron. 

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer. 

Computere købt igennem Forge inden 2019, omfattes af følgende betingelser: Alle køb hos MagnuTron er dækket af 2 års reklamationsret, hvilket betyder at man enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Forskellen på reklamation og garanti kan ses her. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. 
Reklamationsretten dækker ikke fejl på produktet som skyldes installeret tredjepartssoftware. Test derfor altid om fejlen kan skyldes programmer, drivers, eller andet, som ikke oprindeligt var installeret på produktet. MagnuTron tester alle maskiner ved at genskabe den oprindelige konfiguration på dem. Hvis de derefter testes fejlfri, vil det udløse et testgebyr på 500 kr inkl. moms. Hvis vi derimod finder en fejl, dækker vi prisen på tilbageforsendelsen af det givne produkt, som ellers bliver dækket af kunden.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

MagnuTron.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for MagnuTron.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og MagnuTron.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til MagnuTron’s egen beskrivelse. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som, følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for MagnuTron's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lign. MagnuTron afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret

Vi har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på vores computere, da de er specieltbyggede til hver kunde. Dette kan dog undtagelsesvis ændres, i specielle tilfælde. Kontakt os for mere info

Fortrolighedspolitik

MagnuTron forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse. Enhver tvist mellem forretningen og kunden er underlagt dansk lov.

Hjemmesiden www.magnutron.dk drives af firmaet:

MagnuTron ApS - CVR nr: 37930385
TELEFON +4529114002, Statholdervej 12 2TV, 2400, KBH NV

Forbehold for ændringer

MagnuTron forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links 
NETS www.nets.eu 
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk 
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk 
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk 
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Denne side er senest opdateret 29/01/2019